Untitled Document

Son Eklenenler


Tren Takip Vaziyeti Günlük Tren Duyurusu Yük Tren Talep Formu Yük Durumu (Sabah)
Tarih:22.06.2018 23.06.2018 Tarih:22.06.2018
Tarih:23.06.2018
Tarih:22.06.2018
Günlük Vagon Durumu Teşkilat Teli 5600 Model Tren Tamimi
Tarih:22.06.2018
Tarih:27.05.2018
Tarih:22.06.2018
Tarih:15.01.2018
Tren İptali Tehir Teli Çeşitli Teller Yük Tren Trafik Özeti
Tarih:12.02.2017
Tarih:07.03.2018
Tarih:22.06.2018
Tarih:22.06.2018
Tren Tarifeleri Blok Tren Proğramı İşyeri Bilgi Formları Tren Personeli Tarifeleri
Tarih:25.06.2018
Tarih:21.06.2018
Tarih:23.06.2018
Personel Bilgileri Istatistikler Bölge müd.emirleri Hiz Kisitlamalari(Takayyüdat)
Tarih:16.03.2018
Tarih:03.11.2017
Tarih:13.06.2018
Yemek Hakediş Formu 551 Calismalari KKY Dokumanlar RB Telgraf
Tarih:23.06.2018
Tarih:12.06.2018
Tarih:26.12.2013
Tarih:23.06.2018

Devamı için Tıklayınız comment

Devlet Demir Yollari 6.Bölge

TCDD Tarihçesi

istasyon
Cumhuriyet Dönemindeki özellikle demiryolunun altın çağı olarak nitelenen Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki demiryolu politikasını daha iyi anlamak açısından Cumhuriyet dönemi öncesinin değerlendirilmesinde yarar vardır. Çünkü geçmiş bilinmeden, bugün anlaşılamaz.
Bu nedenle, ülkemiz demiryolu tarihi; Cumhuriyet öncesi, Cumhuriyet dönemi (1923-1950 Dönemi) ve 1950 sonrası dönem olarak üç başlık altında incelenmelidir. Bu dönemlerin belirgin özelliği; birincisinde demiryolu hatlarının büyük bölümünün yabancılara verilen imtiyazla yaptırılması, ikincisinde demiryolu ulaştırmasının altın çağı olması, üçüncüsünde ise demiryolu ulaştırmasının yok sayılması, ihmal edilmesidir.

Devamı için Tıklayınız comment


TCDD 6. Bölge

6.Bölge Haberleri

gar

Avrupa Konseyi
Council of Europe

www.coe.fr

ETCTI Selanik-İstanbul Avrupa Ulaştırma Koridoru www.etcti.org

AB

Avrupa Birliği
European Union

http://europa.eu.int

AEIF

Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik için Avrupa Kuruluşu
Association Européenne pour l'Interopérabilité ferroviaire

www.aeif.org

Devamı için Tıklayınız comment

TCDD Türkiye Haritası


Harita